Kızılay is een van de meest prominente en bekende humanitaire organisaties in Turkije. De volledige naam is Türk Kızılayı, wat de Turkse Rode Halve Maan betekent. Het is de Turkse variant van het Rode Kruis, dat internationaal bekend is als een organisatie die zich inzet voor humanitaire hulpverlening, noodhulp, en het ondersteunen van mensen in nood, met name in tijden van rampen en noodsituaties.

Kızılay heeft als missie om mensen in nood te helpen, ongeacht hun afkomst, religie of etniciteit. De organisatie biedt een breed scala aan diensten en hulp, waaronder het bieden van voedsel, water, kleding, medische zorg en onderdak aan slachtoffers van rampen, oorlogen of conflicten. Ze zijn actief betrokken bij het redden van levens en het verlenen van steun aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving.

Naast noodhulp en rampenbestrijding is Kızılay ook betrokken bij gemeenschapsgerichte programma's, waaronder gezondheidszorg, bloeddonaties, en sociale programma's om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en hen te ondersteunen in hun dagelijkse behoeften.

De organisatie wordt grotendeels gefinancierd door vrijwillige donaties van particulieren, bedrijven en overheidsinstanties, en het werk van talloze toegewijde vrijwilligers. Dankzij hun inspanningen en toewijding heeft Kızılay een cruciale rol gespeeld bij het verlenen van hulp en steun aan mensen in moeilijke omstandigheden in Turkije en daarbuiten.

Kizilay