1 tot en met 20 van 60 resultaten.
Back to school

Back to school

Back to school

School, voor de één is het de beste tijd van zijn leven en voor de andere is het elke dag weer een hel. Één ding is zeker, school is van belang. Hoe je je ontwikkeld tijdens je schoolperiode is bepalend voor de rest van je leven. Scholen verschillen soms best wel in Nederland, sommige zijn wat vrijer dan andere. Zo heb je het montessori systeem wat duidelijk uitstraalt dat je veel vrijer bent in hoe je je dag invult.  In de Verenigde Staten ziet het onderwijs er in vergelijking met Nederland ook anders uit. High School diploma’s worden anders gewaardeerd in Europa dan IB-diploma’s. Het basisonderwijs begint bij de Kindergarten, ook wel pre-K en K genoemd. Vervolgens volgen kinderen hierna zes jaar lang basisonderwijs (Elementary of Primary School). Na het doorlopen van de basisschool zullen de kinderen naar de High School gaan. Dit is vergelijkbaar met onze middelbare school. Tussendoor kunnen ze ook naar de Junior High School gaan, ook wel bekend als Middle School. Iedere staat heeft dit weer anders geregeld.  Na High School kun je officieel gaan studeren in Amerika, maar dat is niet hetzelfde als in Nederland.

Gaan studeren in Amerika wordt ook wel College genoemd. Het systeem van het onderwijs in Amerika schrijft niet voor dat dit verplicht is, maar de universiteiten in Amerika staan bekend als ‘op en top’. Denk maar aan het bekende Harvard of MIT, twee universiteiten die een hoge reputatie genieten. Er zijn daarentegen ook veel mindere goede hogere scholen (die zich universiteiten noemen) en universiteiten.

Het onderwijs in Nederland is enerzijds verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen (basisonderwijs en middelbaar onderwijs) en vervolgens weer onderverdeeld op basis van verschillende onderwijsniveaus (algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is zo ingericht dat leerlingen relatief gemakkelijk kunnen doorstromen. Scholen in Nederland zijn verder ofwel openbaar, ofwel bijzonder vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond. Daarnaast is er het speciaal onderwijs, dat specialistische en/of intensieve begeleiding biedt aan leerlingen, bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben.

Het Nederlandse onderwijs valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Inspectie van het Onderwijs houdt namens het ministerie toezicht op het onderwijs. De missie van de inspectie is "Effectief toezicht voor goed onderwijs". De inspectie is bij machte schoolbeleid te wijzigen, boetes op te leggen en scholen te sluiten. Andere belangrijke organen zijn bijvoorbeeld de PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad, die scholen en schoolbesturen vertegenwoordigen en als doel hebben de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen.

In Nederland geldt volledige leerplicht voor iedereen van 5 jaar oud: vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag moet ieder kind in Nederland tot en met 16 jaar naar school. Hierna is een leerling tot en met 23 jaar gedeeltelijk leerplichtig. Dit houdt in dat die een startkwalificatie moet hebben (dat wil zeggen een havo- of vwo-diploma of een diploma van een mbo-opleiding op ten minste niveau 2) om niet meer leerplichtig te zijn.

In Nederland kunnen leerlingen en hun ouders zelf een school kiezen die past bij hun opvattingen over onderwijs en/of levensbeschouwing. Er zijn openbare, bijzondere en particuliere scholen. De eerste twee worden gefinancierd door de overheid, maar mogen daarnaast nog een ouderbijdrage vragen. Particuliere scholen worden geheel gefinancierd door de ouders van de leerlingen.